Jeg køber alt fra puslespil til tøj online

onlineJeg skal gerne indrømme, at jeg ikke er den store fan af at handle i fysiske butikker. Derimod er jeg kæmpe fan af e-handel og køber efterhånden det meste, udover dagligvarer, online.

Jeg bliver konstant overrasket, når jeg for sjov laver en Google-søgning på et produkt jeg leder efter. Eksempelvis er min niece på 4 år helt vild med puslespil. En simpel Google-søgning ledte mig hen på Billigepuslespil.dk, der som navnet antyder sælger puslespil online. Det viste sig så faktisk, at jeg kender indehaveren af webshoppen, hvilket naturligvis gjorde det noget nemmere at foretage købet.

Det er altså fedt, at man kan købe ALT på internettet og ikke behøver stryge ud i alskens fysiske butikker. Desuden oplever jeg tit, at servicen er bedre, når man handler online, hvilket naturligvis også er vigtigt.

Noget af det jeg handler mest på nettet er tøj. Det er uanset om jeg køber herretøj til mig selv, børnetøj til knægten eller jeg skal forkæle min kone med en ny bluse. Derfor har jeg da også efterhånden fået mig en række webshops, som jeg lægger rigtig mange penge i. Herunder vil jeg komme med nogle anbefalinger til internetbutikker, hvor du kan købe tøj.

Herretøj: her har jeg faktisk en del forskellige shops, hvor jeg typisk handler. En af dem er den danske Stylepit: en glimrende webshop med alt godt i klassisk herretøj til den moderne mand (det må være mig). Så er der også britiske Asos.com: her kan man få tøj nok til et helt liv. Der er både Asos´ eget mærke, men også dyrere mærker som Fred Perry og Ben Sherman. Svenske SneakersNStuff er stedet, hvor jeg køber mine sko. De har meget ofte tilbud, så jeg hiver tit et par Adidas eller New Balance hjem fra det svenske.

Kvindetøj: når konen skal forkæles ryger jeg tit på Boozt.com, hvor der er utrolig mange valgmuligheder, når det kommer til ‘alt for damerne’.

Hvis du kender nogle webshops med tøj eller andre gode sager, så send da lige en kommentar i min retning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *